Книги РФФИ EBSCO

Всего книг: 5

Alexander Rzhevskii, Author
Modern Raman Microscopy: Technique and Practice
Cambridge Scholars Publishing, 2021
Fei He, Derong Li, Wei Quan, Shufeng Wang, Zhiyi Wei, Heping Zeng
Advances in Ultrafast Optics
De Gruyter, 2018
Jürgen Popp, Thomas Mayerhöfer
Micro-Raman Spectroscopy : Theory and Application
De Gruyter, 2020
Kelin Gao, Wuming Liu, Jianping Yin, Jin Wang, Mingsheng Zhan
Advances in Precision Laser Spectroscopy
De Gruyter, 2022
Rawesh Kumar
Surface Characterization Techniques : From Theory to Research
De Gruyter, 2022